A nevelő-oktató munkát segítők

Kövecses Éva

gyógypedagógus, logopédus

Molnár Edit

iskolatitkár

Pallagné Balogh Brigitta

pedagógiai asszisztens

Ladányi Zita

védőnő

Dr. Závorszki Károly

iskolaorvos

Vígh Zsuzsanna

gyógypedagógus

Bánffy-Szikriszt Éva

iskolapszichológus

Technikai dolgozók

Márik Péter

karbantartó

Szabóné Sinkó Tünde

takarító

Tóth Zoltánné

takarító

Hirling Ádámné

portás